Logotyp Gyllene vagnen

Ett sällskap av vänner som utvecklas tillsammans

Österländska sällskapet Gyllene vagnen

Medarrangör: Tai Chi-föreningen

Gyllene vagnen är ett sällskap av vänner som utvecklas tillsammans.
I över 30 år har vi träffats hemma hos grundaren Henrik Hammargren
och i olika möteslokaler. Gyllene vagnens syfte är att:

  • Öka möjligheten att se ljuset
  • Så många som möjligt i sällskapet ska nå upplysning, fullkomlighet och verklighet
  • Genom att leva totalt här och nu, kan var och en i praktiken, på sitt sätt, omsätta sina förvärvade erfarenheter och insikter i tanke, ord, handling och i varande (skapande icke-handlande) för att därigenom bidraga till alla medvarelsers upplysning och kärlek, frihet och lycka samt frid, harmoni och hälsa

Vi har föredragskvällar/kvällsträffar vissa måndagar och torsdagar
(se program) som håller på 18.15-21ca med fikapaus vid 19.30.

Vi är också med och ordnar studiecirklar och kurser i Uppsala samt veckoslutskurser i en sommarstuga i Roslagen.

Föredragen/kvällsträffarna

Ett föredrag kan handla om ämnen som chakra, auran, hälsa, myter och parapsykologiska fenomen. En föredragshållare ger en presentation av ämnet, som följs av samtal och frågestund. Vi har även samtalskvällar kring ett tema (till exempel Vad hindrar oss vara lyckliga?), meditationskvällar med kort inledning, frigörande dans och inifrån -måleri (Vedic Art), lek- och myseftermiddagar, visafton med knyt, etcetera.

Studiecirklar och kurser

  • Studiecirklar i självkännedom och andlig växt
  • Tai Chi-kurser (uråldrig kinesisk meditativ rörelsekonst för harmoni och hälsa)
  • Träningskurser i kommunikation
  • Slagrutekurser
  • Frigörande danskurser på helger
  • Veckoslutskurser (med övernattning) i ämnen som "Lär av indianerna - ökad naturkontakt", "De andliga kosmiska energilagarna" och "Lek-o närhetshelg - kontakt, samhörighet"
Copyright © Gyllene Vagnen