Logotyp Gyllene vagnen

Hur blir jag med i vänsällskapet Gyllene vagnen?

Terminsavgift gällande vårterminen 2020

150 kr (samtliga 16 föredrag mm samt 1 ömhets-o närhets-dag)

Rabatterat pris (140 kr) för tonåringar, arbetslösa, studenter yngre än
30 år, förtidspensionärer och pensionärer.

Engångsentré: 80 kr/gång.

OBS! Vi tar ej kort

Följande gäller för samtliga kurser och studiecirklar

  • Anmälan är bindande. Vid sen avbokning mindre än 10 dagar före kursstart, utan synnerligen starka skäl, erläggs halv kursavgift.
  • Anmälan sker skriftligen eller per telefon.
  • Lokal och plats för kurser och studiecirklar meddelas normalt vid anmälningstillfället.
  • Inställd kurs: En kurs blir inställd om det är för få anmälningar. Kursen genomförs då vid senare tillfälle
  • Extra-kurs ordnar vi om du och ett antal vänner så önskar. Kontakta oss.

Hur kan era kurser ha så låg kursavgift?

Arbetet i Gyllene vagnen/Tai Chi-föreningen sker på ideell basis, med ideologin att det ska vara så lite pengar inblandat som möjligt. Tyvärr kostar lokalhyror, porto, tryckkostnader m.m. en hel del; därför tvingas vi ta ut en avgift. Eventuella överskott går till föredragsverksamheten, som brukar gå med underskott och som räddas av mecenater (givare).

Alla bidrag till verksamheten emottages tacksamt.

Följande gäller för samtliga kurser, studiecirklar, kvällsföredrag och kvällsträffar

  • Allt deltagande sker på egen risk. Deltagande rekommenderas ej
    om du har stora psykiska problem. Om du lider av någon allvarlig sjukdom bör du rådgöra med din läkare innan du anmäler dig och deltar i aktiviteter.
Copyright © Gyllene Vagnen